ECHTSCHEIDING ADVOCATEN

Echtscheidingsadvocaten en echtscheiding bemiddelaars (mediators) vinden op plaats in Nederland

echtscheidingsadvocaten.nl

Foto: Dick Renses
Warmerdam Advocatenkantoor
Advocatenkantoor Warmerdam
 

Advocatenkantoor Warmerdam
Rogiervan der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar
Tel.: 072 2100161

www.advocatenkantoorwarmerdam.nl

Advocatenkantoor Warmerdam in Alkmaar is gespecialiseerd in mediation, familierecht, echtscheidingen en erfrecht.

Warmerdam Advocatenkantoor heeft niet alleen oog voor alle juridische aspecten, maar ook voor de menselijke kant, zoals bijvoorbeeld geschillen over de afwikkeling van een nalatenschap, een scheidende ondernemer of ingewikkelde huwelijkse voorwaarden. Mr. Eva Warmerdam zal u in duidelijke taal vertellen welke aanpak voor u de beste is. Het is niet altijd de moeite waard om de zaak door te zetten (kosten-baten-analyse). Meestal zal er naar worden gestreefd om te proberen de zaak in goed overleg op te lossen, als er kinderen bij zijn betrokken is het immers beter om een regeling te treffen waarin iedereen zich kan vinden. Mocht overleg niets opleveren dan wordt er geprocedeerd. In beide gevallen vindt steeds overleg met u plaats over de te nemen stappen, en wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van uw zaak.

Problemen waar Advocatenkantoor Warmerdam u bij kan helpen zijn onder andere: echtscheiding, alimentatie, mediation, geschil met executeur, gezag/omgang/co-ouderschap, afstamming/erkenning, verdeling huwelijkse vermogen, verbreking samenleving, kinderbescherming/Jeugdzorg, bewind/curatele, misbruik volmacht, adoptie/stiefouderadoptie, pensioen of rechtspositie leerlingen.

Voor meer informatie of vragen bel: 072 2100161 of vul het contactformulier in op de website van Advocatenkantoor Warmerdam.

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands