ECHTSCHEIDING ADVOCATEN

Echtscheidingsadvocaten en echtscheiding bemiddelaars (mediators) vinden op plaats in Nederland

echtscheidingsadvocaten.nl

Foto: Dick Renses
Wildenberg Advocaten
Wildenberg Advocaten
 

Wildenberg Advocaten
Sint Annastraat 125-127
6524 EM Nijmegen
Tel.: 024 3239680
Fax: 024 3229954
www.wildenbergadvocaten.nl

ADVOCATEN MET OOG VOOR UW BELANG

Vrouwe Justitia weegt en spreekt geblinddoekt, zonder aanzien des persoons. Bij Wildenberg advocaten hebben we juist oog voor u en uw belangen.
Dat oog ziet alles, stelt scherp en richt zich voortdurend op u. Zo kunnen we u optimaal terzijde staan. Op een persoonlijke en prettige manier.

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Een echtscheiding is niet meer te voorkomen, er zijn redenen om de alimentatie voor uw ex-partner aan te passen of de omgangsregeling te wijzigen, u wilt uw achternaam of dat van uw kind wijzigen of u vindt het verstandig om eventuele voogdij vast te laten leggen. Al deze zaken vallen binnen het personen- en familierecht. Het zijn de onderdelen van het burgerlijk recht die zich bezig houden met naamrecht, alimentatie, geboorte, huwelijk- en echtscheiding, omgang, gezag, voogdij en de nalatenschap.

JURIDISCHE BIJSTAND BIJ INGRIJPENDE FAMILIERECHTELIJKE ZAKEN

Kwesties op het gebied van personen- en familierecht zijn niet alleen voor u op persoonlijk vlak soms ingrijpend, maar zijn vaak ook in juridisch opzicht gecompliceerd. Bovendien is dit rechtsgebied als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen voortdurend in beweging. Ook de rol van de advocaat is aan verandering onderhevig: bij een echtscheiding wenden de partners zich steeds vaker tot één advocaat om samen afspraken te maken over de kinderen, de alimentatie en de verdeling. Mediation is een veel gebruikte manier om tot afspraken te komen.

Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag bij het regelen van al uw zaken binnen het familie- en erfrecht. Zij zijn bij uitstek deskundig op dit terrein waardoor u heldere juridisch adviezen krijgt en de juiste ondersteuning in gerechtelijke procedures of bij mediation. Daarbij staat persoonlijke benadering met oog voor uw belangen voorop. Overleg en bemiddeling indien mogelijk, doortastend waar nodig.

Meer informatie? Bel 024 3239680 of mail ons voor een afspraak!

echtscheiding
pensioen
alimentatie
mediation
• gezag, omgang & informatie
ouderschapsplan

Bij Wildenberg Advocaten geloven we in specialisten. Daarom hebben onze advocaten in principe maximaal twee rechtsgebieden waarop zij hun aandacht volledig richten. Vanuit die specialistische gebieden werken onze advocaten nauw samen. Die samenwerking uit zich ook in een branche specifieke benadering. Zo bundelen we onze krachten onder meer voor de onderwijssector en de gezondheidszorg.

U hebt wel altijd één betrokken contactpersoon. Die precies weet wat er bij u speelt en collega's inschakelt wanneer dat nodig is. Zo krijgt uw zaak altijd de beste aandacht op het juiste moment.

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands